HÄNNÄ KOM Å GÅ !
De små bilderna är klickbara!!!!!

Med ett gott skratt läste vi i Lidens Tidning nr 3, juni 2000, att redaktionen uppmärksammat vårt husflyttningsprojekt.

Visst kan vi hålla med om att man måste vara lite ti omagadöme för att ge sig i kast med liknande projekt men vågar man inget vinner man inget.

Projekt WästerGården.

I byn Baggböle, Indals församling, byggdes på tidigt 1700-tal ett hus, som dryga 150 år senare (1864) byggdes om. I folkmun fick huset namnet Jon-Andersgården . Gården hade gått i arv från far till son i rakt nedstigande led sedan 1641. År 1994 såldes fastigheten Baggböle 1. I februari 1999 köpte vi tomten vid Lidens gamla kyrka, där Lidengården en gång hade stått. Några månader senare var köpeavtalet klart med Jon-Andersgården och därtill hörande rivnings- och bygglov. Vi hade bestämt oss för att flytta hem till Liden efter 33 år i Göteborg. Nu skall vi förverkliga drömmen om att bo i ett fint timmerhus och på en av de vackraste platserna i Sverige.

Huset har vi gett namnet WästerGården. Det har sin historia. Jon-Andersgården i Baggböle låg längst västerut från bykärnan – den Västra Gården. När vi nu bygger upp huset igen hamnar vi också väster om Lidens bykärna och som lite extra krydda får vi med en del av vårt familjenamn i gården, helt enligt gamla traditioner.

            Det tar tid !           

Att flytta och återskapa en gård i denna storlek tar sin tid. Först skall allt dokumenteras, mätas, ritas, fotograferas. Därefter skapas ett registersystem för att märka och hålla ordning på alla detaljer. Efter att ha tagit prover på alla tapeter rensades innerväggarna, 16 rum. Därefter vidtog det tidskrävande arbetet att ta loss alla invändiga snickerier, som skall återanvändas.. Vad sägs om över en ½ km golv och taklister, 26 fönster, 15 dörrar, 310 m2 golv och ungefär lika stor yta av innertak. Allt märks, rengörs och lagras. Detta arbete påbörjades förra sommaren och i augusti 2000 var allt borta. I skrivande stund står endast den märkta timmerstommen kvar och väntar på att bli nermonterad. Detta kommer att ske så snart grunden är klar på den plats där huset skall återuppstå. Om vädrets makter är med oss under hösten, är vår förhoppning att timmerstommen med tak är på plats innan vinterns första snö faller.Under sommaren 2001 börjar det roliga jobbet - att få allting på plats igen. Vår målsättning är att bevara de kulturhistoriska värden gården rymmer och samtidigt inreda den så att gården erbjuder ett bra boende för två familjer.

Förutom WästerGården kommer vi att uppföra ytterligare två byggnader på tomten. Gamla kartor visar att här fans en vacker gårdsplan inramad av tre hus. Vi har redan hittat ett av de tre husen! En fin enkelstuga i timmer från 1800-talets mitt har vi redan monterat ner och transporterat till Liden. Vi söker en tredje timmerbyggnad, som skall ha formen av en ladugård också från senare delen av 1800-talet. (Har du någon på lager?)

Att återskapa en tidsenlig trädgård runt husen är en lika viktig del som byggprojekten. Det pågår plantering och odling av kulturväxter och fruktträd på tomten.
Om sådär 2 till 3 år hoppas vi att alla husen är på plats och att vi alla kan njuta av en vacker och spännande miljö såväl sommar som vintertid.

Utbildning och inspiration.

Redan nu väcker byggprojektet mångas intresse – och det är vår mening. Under byggperioden kommer vi att bjuda in till byggnadsantikvarisk utbildning alltifrån föreläsningar till praktiska kurser. Vi kommer att samarbetar med byggnadsantikvarisk expertis från länet men även från övriga Sverige.

Vi kommer också att locka besökare till Liden genom att erbjuda föreläsningar och visningar av projekt WästerGården.

Tycker du att vårt projekt låter spännande ? Vill du veta mer – eller har du kunskaper, som du tror kan vara till glädje för vårt projekt, tveka inte att höra av dig eller kom och hälsa på oss på vår byggplats.

Berit och Anders Wästfelt

Tel. bostad, 0692-10310, Anders 0702-373832, Berit 0702-194625

Lite ti omagadöme !