HÄNNÄ KOM Å GÅ !

Tapeterna i storsalen skärs försiktigt ned för att dokumenteras och bevaras för framtiden.