HÄNNÄ KOM Å GÅ !

Ett 50-tal nysågade furustockar kommer att ersätta det skadade timret i gården.