HÄNNÄ KOM Å GÅ !

Det krävs kraftkarlar för att kunna såga det nya virket till Wästergården.