HÄNNÄ KOM Å GÅ !

Under ett lager av tapeter kom denna text fram från 1870: Bonden är: Anders Jonsson och hustrun AnnaMärta hans dotter.