Folkmusikmässa i Lidens kyrka 28/5

Alla bilder är klickbara
Närapå 100 personer hade samlats i Lidens kyrka för att ta del av denna Folkmusikmässa.
Kantor Anne-Lise Lindberg Sjödin Delar av spelmännen
  9-åriga Olivia Yng som spelade
Polska från Ytterbyn på kyrkorgeln.
Prästen Jermunn Solem Kyrkokören
Spelmännen  
Jermunn Solem med kören i bakgrunden Kören igen
Förberedelse för nattvarden Många valde att ta nattvarden
Delar av kyrkobesökarna Uttåget ur kyrkan
Uttåget ur kyrkan Uttåget ur kyrkan
   
En trotjänare tackade för sig i Lidens kyrkokör efter 29 år.
Lidens Tidning ber att få sälla sig till gratulanterna
 och tacka Kerstin Kvillefors för den tiden
   
För en ovan kyrkobesökare var det en höjdardag i kyrkan.
Vi ser fram emot fler och liknande evenemang i framtiden.
   

 

Text och foto: Tore Löfvenius

Hit Counter