Politikermöte om Ambulansen i Liden

Ulla Norgren
(FP)
Roger Boork
(KD)
Lars-Erik Nordin
(C)
Roy Resare
(MP)
Benny Eriksson
(S)
Susanne Sundkvist
(V)
Ambulansen bör utöka samarbetet med Vårdcentralen och Kommunen Man bör förkorta tiden mellan larm och hjälp istället för tvärtom Man bör sträva efter snabba vårdinsatser Om man tar bort ambulansen når man inte målet att 95% av befolkningen skall ha hjälp inom en halvtimme Den extra kostnaden på 300-400 000 tar vi  Viktigt med ambulans i glesbygd


 


När man som mest befarar att det är en röd-blå-grön röra i politiken visar det sig att alla är rörande överens. Från höger till vänster köpte man förslaget som Magnus Abrahamsson snickrat ihop om beredskap 16 timmar/dygn och effektiv tjänstgöring på dagarna. Politikerna ovan höll korta anföranden utom Benny Eriksson som passade på att förklara bakgrunden till att förslaget kom fram ur tjänstemännens gömmor. 
 

   
 


Enligt uppskattning var det drygt 200 personer i skolans aula denna kväll. Det kan vara nytt rekord. Alla var där och då är det inte en klyscha utan verkligen sanningen.
 

 

 

 
  Magnus Abrahamsson och Maria Modin passade på att överräcka en namninsamlig med drygt 1500 namn, vilken skulle diareföras
hos Landstinget lovade man.
 
     

Två partikamrater, Göran Lovviken och Benny Eriksson

Per Kvillefors
  Magnus i samspråk med ST:s utsände  
     

Katarina och Kalle
  En gammal och en lite yngre politiker, Gunnar och Mats Mehlin (C)  
     

 


Kaffedrickande nöjda Lidenbor


Dan Jonsson, Kristina Lensäter och Kerstin Åhström

     
När man ber Magnus sammanfatta kvällen så är han mest nöjd med uppslutningen som överraskade de flesta.
Han tycker dessutom att politikerna han uppvaktat varit väldigt positiva.

Man kan hoppas att tjänstemännen samarbetar bättre nästa gång det är dags så vi slipper en upprörd bygd,
för med oss Lidenbor leker man inte!!
     
     
Artikel ur [ST] [Dagbladet]
     
     
     
    Text och foto:
Tore Löfvenius
     

Hit Counter