De sista stipendierna ur

Holger Lidgrens Minnesfond

 

 


Fr.vä: Arne Johansson, Ingrid Lidgren och Tore Löfvenius. Foto: Sara N, Hotell Knaust.

 

Tore Löfvenius, Bodacke och Arne Johansson, Järkvissle har tilldelats var sitt stipendium om drygt 6500 kronor ur Holger Lidgrens Minnesfond. Motiveringen lyder:

 

”Tore Löfvenius och Arne Johansson har genom sitt samarbete i den snart 10-årsjubilerande Lidens Tidning på ett engagerande och bevarande sätt dokumenterat Lidenbygdens historia. Deras samarbete betyder mycket för eftervärlden och för oss alla.”

 

Stipendiet överlämnades på tisdagen den 22 maj 2007 av Ordföranden i Minnesfonden Ingrid Lidgren vid en lunch på Hotell Knaust.

 

Holger Lidgrens Minnesfond inrättades för att hedra minnet av Holger Lidgren, källarmästare och ägare till Utsiktens Turistgård i Sillre. Holger Lidgren omkom i en tragisk drunkningsolycka i Indalsälven den 10 maj 1982. Han var en känd främjare av bygdetraditioner och folklig kultur, och minnesfonden instiftades ”för kulturens bevarande i Medelpad”. I och med dagens stipendieutdelning avslutas fondens verksamhet efter 25 år. 
 
 

 

 

Hit Counter