KOMMUNFULLMÄKTIGE I INDAL

– en unik historisk händelse

 

Måndagen den 24 september 2007 hade Sundsvalls kommunfullmäktige lagt sitt ordinarie möte utanför Sundsvall, närmare bestämt i Häreborg i Indal. Det får betraktas som en historisk händelse i våra hemtrakter. Inte ens på den tiden då Indalslidens kommun (Indal, Liden och Holm) fanns (1952-1974) hölls mötena i Indal, utan fullmäktigesalen i kommunhuset i Liden (nuvarande Tessans Kök & Bar) var mötesplats.

 

Dagen inleddes med besök hos olika företag och institutioner i Indal. Fullmäktigeledamöterna hade anmält intresse till ca 10 olika besöksalternativ. Lidens Tidning följde med till Lars-Olof Ulins hjortfarm i Indal. Ett reportage kommer att presenteras senare i Lidens Tidning.

 

Det ordinarie kommunfullmäktigemötet startade kl.13.00 i en fullpackad aula i Häreborg. Efter inledningsord av Kim Ottosson (v) från Indal, ett föredömligt kort anförande av skoleleven William Jonsson om Hallsta Berget i Indal och Håkan Alfredssons presentation av Indals Musikforum var det dags för allmänhetens frågestund.
 

Nils Ahlgren från Järkvissle tog upp den dagsaktuella frågan om att ta bort återvinningsstationen i Järkvissle. Han argumenterade för ett bibehållande av den uppskattade anläggningen. Enligt entreprenören, förpacknings- och tidningsinsamlingsföretaget FTI, är den dock inte ekonomiskt lönsam att behålla i Järkvissle. Nils Ahlgren frågade avslutningsvis vad kommunens ansvariga gjort och avsåg att göra i denna miljöfråga.

 

Peder Björk, kommunstyrelsens vice ordförande, berättade att kommunen hade blivit varse frågan för 3-4 veckor sedan. Enligt honom skulle en sådan här fråga först bli föremål för samråd med det kommunala bolaget REKO i Sundsvall AB.  Kommunen har inte något mandat att hindra FTI att dra in återvinningsstationen. Åtgärden rimmar dåligt med kommunens miljöpolicy. Frågan är nu emellertid omhändertagen enligt Peder Björk.
 

Det var inte fler frågor från allmänheten. Istället uppmärksammade fullmäktigeledamoten Mats Mehlin (c) från Liden tre frågor. Första frågan handlade om ambulans- och sjukskötarsamordningen i Liden. Andra frågan gällde var närfjärrvärmeverket skall placeras i Indal. I tredje frågan gjordes jämförelse med Nordanstigs kommun och det uppehåll i indragningar av återvinningsstationer som framförhandlats där.

Lena Österlund (s), ordförande i socialnämnden, var dåligt informerad om ambulans/sjuksköterskesamordningen i Liden och tog med sig frågan hem.

 

Kjell B Andersson (s), ordförande i Sundsvall Energi AB, kunde inte för dagen ge något besked om den framtida placeringen av fjärrvärmeanläggningen i Indal.

 

Peder Björk, kommunstyrelsens vice ordförande, lovade att ta dialogen med FTI om indragningen av Järkvissle återvinningsstation m.fl. platser.

 

Efter frågestunden började mötet på allvar, men den redovisningen överlåter Lidens Tidning med varm hand till andra media att presentera. Med den exklusiva närvaron av kommunens högsta beslutande organ kändes historiens vingslag påtagliga denna vackra höstdag i Indal.

 

Text: Arne Johansson                                                                                 Foto: Tore Löfvenius

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Hit Counter