Efter 84 tog epoken slut. Anna Norbergs Buss AB köps upp av Byberg & Nordin.
Avslutningen blev dock inte någon gravölsföreställning utan man ser framtiden an med optimism.
Nedan följer bildspelet från festen samt den sista färden från Sundsvall.
 

                             

  Om du får problem att se detta bildspel finns en "lightversion" här. [bildspel]

Hit Counter