Återinvigningen av Lidens skola och vårshowen
4 juni 2008

 

 Lidens skola återinvigdes efter lång tids ombyggnad och resultatet måste ses som en klar förbättring
som kanske gör att nedläggningsplanerna tystnar ett par år i varje fall.
Nedan följer bilderna från evenemanget samt vårshowen.

          Foto: Tore Löfvenius
och Annika Persson
Vårshowen
             
          Foto: Annika Persson
             

 

Hit Counter