Rapport från Barn och utbildningsnämdens möte i Liden

Den 28 mars förlade barn och utbildningsnämden sitt möte till Lidens skola. Detta så vi föräldrar, lärare och elever som ett ypperligt tillfälle att ställa frågor och att framföra synpunkter. Två föräldrar från Lidens skolas planerings och ledningsgrupp, Bertil Håkansson och Elisabeth breitkreuz, rektor Kjell Linde, lärare Kerstin Nyman och Kerstin Kolbäck samt elvråds ordförande John Berglund och vice ordförande Katja Andersson deltog. Efter morgon fikat bjöd nio elever från klass 8 på en imponerande presentation av skolan. Eleverna hade arbetat helt på egen hand och var väl värda den applåd som följde. Efter det hämtades representanterna från Barn och utbildningsnämden av en elev från varje klass. Dessa fick då möjlighet att ställa frågor. När våra politiker fått lite inblick i vår skola var det dags för Kjell Linde att framföra sina önskemål där pengar till fotbildning av lärarna stod högt på listan. Rektorn för Anundgård och Lidens 0-2 Liljan Högberg vädjade om nya grepp för att få lärare främst till Anundgårds skola, men rektorerna var eniga om att något måste göras för att få lärarna att komma till och stann kvar i våra skolor. Vår mest angelägda fråga gällde naturligtvis ombyggnaden av skolan, som berör oss alla som bor och verkar här. Rektor kjell Linde framförde kravet på ett besked från politikerna och i skrivande stund har jag talat med Gun Olofsson som säger att ombyggnaden är med i långtidsbudgeten med önskan om start före 2003. Ännu återstår mycket arbete, exempelvis ska socialtjänsten och andra intressenter säga sitt. Liden står som modellort där man ska samordna kommunens intressen, därför är det inte bara en skolfråga.

För vår del så var mötet över. Barn och Utbildningsnämden bjöds senare på ostkaka från den egna gården av lantbrukare Bertil och Annika Håkansson.

 

Elisabeth Breitkreuz™