HISTORIENS VINGSLAG....

Red. Arne Johansson Kerstin Åhström

Bogg Hans

Resume, Bogg Hans. Fortsättning från föregående nummer.

I föregående nummer fick vi följa Bogg Hans när han lämnade hemmet i Å, Njurunda och hur han som livdragon följde Karl XII på dennes krigståg på andra sidan Östersjön. Hans deltog i drabbningarna vid Klissow, Holowczyn m.fl. platser. Vid Poltava fanns han bland männen närmast kungen och följde denne till Bender. Vid en träffning med ryssarna vid Polska gränsen den 24 september 1709 blev han tillfångatagen. Han levde som krigsfånge i tretton år. Via Moskva och Helsingfors kom han till Stockholm den 4:e juni 1722. På julafton samma år dyker han under dramatiska former upp i hemmet i Å. Här kommer hans fortsatta historia och hur han hamnade i Nilsböle, Liden.

Bogg Hans var äventyrslysten . Efter diverse eskapader hamnade han i Liden i Nilsböle,där han den 6 januari 1728 gifte sig med den tio år äldre torparänkan Ingeborg Andersdotter. I vigselboken kallas Hans för " Den Gamle Dragonen ". Hans Bergström hade efter många turer fått krigspension, blev gratialist med ett underhåll på 6 Daler och 24 öre årligen. Det var hos prästen pengarna utkvitterades. Prästen måste samtidigt intyga att Hans inte hade andra inkomster. Bergströmstorpet låg på Lodins ägor. Fortfarande finns det rester efter grunden till bostadshuset. Backen efter gamla vägen vid Lodins heter Bergströmsbacken. Björndalen har fått sitt namn sedan en björn slog Bergströms enda ko. Till vapenhuset i Lidens Gamla kyrka inlämnades en värja från en karolin från Nilsböle vid namn Bodin. Bodin var båtsman och bodde på samma gård som Bergström. Men Bodin var ingen karolin. Förmodligen var det Bogg Hans värja, som blivit kvar i huset.

Värjan finns numera i kyrkligt förvar.

Bonden ägaren till torpet försökte få Hans avhyst. Så länge änkan levde gick dock inte detta. I December 1752 avlider Ingeborg Andersdotter och Hans Bergström söker sig tillbaka till Å i Njurunda.

Skrönorna om Bogg Hans är otaliga. När man läser historierna, får man den uppfattningen att det var Karl den tolfte och Bogg Hans, som ensamma förde kriget. Vid hemkomsten till Sverige vandrade Hans omkring i bygden, berättade krigsminnen och spelade fiol. Hans Bergström hyllades som en folkhjälte, framför allt av ungdomen. Han är förmodligen den mest omskrivna personen i Njurunda. Eftersom han efter kriget framlevde större delen av sin tid i Nilsböle, kan man anta att Lidenborna lärde sig mycket om den tidens krigsföring. Dock blev han aldrig samma folkhjälte i Liden. Det finns ingen berättartradition kring Bogg Hans i Liden. Skrönorna är i huvudsak nedtecknade av Olof Högberg, K.I. Hellsén och Algot Hellbom.

En kan nämnas. Bogg Hans hade i Njurunda tränat in en gammal märr till krigsbruk. När Kung Adolf Fredrik, som var intresserad av exercis och krigskonst, besökte Njurunda, utmanade Bogg Hans Kungen på Duell med värja. Men för att inte skada Kungen fick Hans slåss med en s.k. bakfjäl. Bogg Hans hade i nio år suttit till häst med värjan i hand. Det var som att ställa upp med en Volvo i Formel I. Bogg Hans slog värjan ur Kungens hand. "Du fäktar bra Du " lär Kungen ha sagt. Kommentar. Karolinernas krigskonst byggde på att man bara sköt ett skott, detta på närhåll , sedan slogs man med värja. Adolf Fredrik besökte verkligen Njurunda på sommaren 1752. Bogg Hans var den enda från Medelpad, som kunde kallas Karolin. Medelpadingarna var vanligen båtsmän. Bogg Hans förfäder hade i många generationer varit båtsmän.

På nyårsdagen 1760 avlider Hans Bergström 78 år gammal av ålderdomsbräcklighet.

Dom flesta uppgifterna är hämtade ur Algot Hellboms skrifter.

Sven Söderqvist i april 2001