BYAGEMENSKAP

= att träffas och ha roligt.

 

Backen-Flygge och Österflygge Byaförening har varit på utflykt under den gångna sommaren till två av fäbodvallarna som ligger inom våra byar.

Flyggebodarna på den södra sidan av Indalsälven och Backen-Flygge fäbodvall på den norra sidan.

Den 28 juni promenerade vi från Sundsjövägen till Flyggebodarna.Den enda fäbodstuga i gott skick som finns kvar på vallen är Åslundsstuga här på bild.

Den 20 augusti samlades vi på Backen för att gå "Backfäbodvägen". Efter en mödosam promenad upp genom "Mördarbacken" gick vi över"Ätterkälksberget" och tog en paus vid Stor- Skorvtjärn. Där berättade

Erik Lind, Härnösand om torvströtagning förr och om myrens uppbyggnad och tjärnens egenskaper. Vi fick också lära oss en hel del om svamp under dagen. Vi fortsatte förbi Backviken i Väckesjön och ut till Väckesjövägen där det dukades för fäbodlunch. Det var tätmjölk, hembakat tunnbröd, gravad lax, smör, messmör, rörost och kalvdans som väl smakade. Därefter promenerade vi några hundra meter till plats för "Backsågen" av vilken vi kunde se en del rester av i bäcken. Sågen byggdes 1864 – 1865 och förutom sågbyggnad har där funnits smedja, bostadshus och stallar. "Backens Byemens kassabok (1864-1909)" gav oss mycken historia kring bl a byggnadskostnader och sågning. Slutligen promenerade vi norröver och kom till den cirkelrunda fäbodvallen där inga byggnader finns kvar. "Storskiftes Charta från 1808" hjälpte oss att hitta grunder efter tidigare byggnader. Vi avslutade dagsutflykten på vallens mittpunkt "hällan" och Erik Lind läste ur gamla handlingar om "Storskifte År 1808 Backe och Flygge Fäbodevallar".

Text och foto Ingrid Lindbergsson