HISTORIENS VINGSLAG....

Red. Arne Johansson Kerstin Åhström

YNGVE ERIKSSON, KVÄCKLINGEN

Yngve Eriksson, Kväcklingen, är född Lundgren år 1920 i Graninge. Mamman avled vid 28 års ålder av blodförgiftning efter ett tandläkarbesök och efterlämnade 4 minderåriga pojkar. Yngve som var yngst adopterades vid 4 års ålder av en moster Ebba och hennes make Olle Eriksson i Qväcklingen.

Olles far, Erik Eriksson var riksdagsman (2:a kammaren) 1894-96 och representerade det frisinnade partiet.

Yngve Eriksson har arbetat dels på gården med jord och skog (korna såldes 1967) och dels som stämplings-/skogsvårdsförman i 25 år åt skogsvårdsstyrelsen.

I Lidens Hembygdsförening har Yngve till dags dato varit verksam i styrelsen i 27 år, men det överträffas med råge av engagemanget i Lidens Skytteförening. År 1935 började Yngve med skyttet (65 år sedan!) och 1948 blev han invald ´som sekreterare i styrelsen och är så fortfarande efter 52 år!! Detta måste rimligen vara en oöverträffad prestation i föreningssammanhang i Liden idag.