HISTORIENS VINGSLAG....

Red. Arne Johansson Kerstin Åhström

"Slåttanna" för inte så länge sedan.......

På slåttern hos Modins i byn år 1962. Från vänster stående: Håkan, Axel och Sven-Göran Modin. Från vänster sittande: Ulla-Kajsa och Maja Modin samt Ida Zetterlund

Slåtterkalas på Byn i det gröna på 1920-talet. Närmast kameran syns, Adolf Byström, Einar Söderkvist och Birger Sollén.

Berit och Ingrid Annell i Boda hjälper till med höskörden 1957.

 

Visste du att:

* Indalsälvens längd är 42 mil och utmynnar i Klingerfjärden där den bildar Sveriges största kustdelta (floddelta)

* Stadsforsens kraftverk var klart och startades 1939, Hölleforsen 1949, Järkvissle 1959 och Bergeforsen 1955

* Liden omtalas tidigast år 1314, då det skrevs De lidh. Socken nam net innehåller ordet lid= "sluttning" och syftar på de topografiska förhållandena.

 

Lidens Hembygdsförenings 

byombud

Backen-Västerflygge Gunnel Pettersson

Boda– Långliden Sören Jonsson

Bodacke-Klärke Rut Melin

Byn Rut Eholm

Dacke Britt-Marie Nilsson

Dackebränna Yngve Gradin

Högland Gerd Näsman

Järkvissle Monica Karlsson

Kväcklingen Yngve Eriksson

Märrgård Mona Johansson

Nilsböle– Österflygge Märta Backlund

Sillre Lennart Jonsson

Västanå Eivor Norén

Åsen Mats Bergkvist