Åsens Vattensåg

Det största sedan Gudmundtjärn

Fredagen den 18 juni 1999 återinvigde länets dåvarande landshövding Börje Hörnlund och Åsenbon Sven Henriksson den 95-åriga vattensågen i Åsen, Liden. Den största kulturhistoriska insatsen sedan iordningställandet av Gudmundtjärn hade blivit verklighet.

Det började 1905 när de jordägande byamännen i Unåsen, Åsen och Kväcklingen bildade Åsens Träförädlingsaktiebolag och byggde sågen. Verksamheten pågick till 1931 då bolaget sattes i likvidation. I fem år bedrevs legoproduktion och 1936 stängdes sågen av i 60 år. Sven Henriksson "slog av sågen" 1936 och startade den igen 1996 då en "förinvigning" ägde rum.

I det stora såghuset med den 7-bladiga ramsågen finns även en kantsåg från Rosenfors (1905) och en kapsåg samt hyveln från Arbrå Mekaniska Verkstad. Solljuset letar sig in genom de estetiskt mycket vackra fönsterpartierna. När det lätta dammet virvlar omkring på golvet skapas en nästan sakral stämning i den stora byggnaden.

En trappa ned möts man av en overklig värld med guppande remmar som går i alla riktningar. Detta var dåtidens växellåda. Dagens yrkesinspektion skulle ha mycket att invända. Motorn, som driver sågens samtliga redskap, utgörs av en vattenturbin på 50 hästkrafter. Vattnet leds genom en 54 meter lång tub med en fallhöjd på 4,5 meter.

Den normala arbetssäsongen var maj – september, då vattnet i Kvarnån räckte till. Under ljusa sommarnätter sågade man i dubbla skift från 06.00 till 06.00. När nätterna blev mörkare begränsades arbetstiden till 07.00 – 17.00. Det enda ljus som fanns var dagsljuset. Sågen saknade helt elektricitet.

Vid sågen arbetade fem personer: förste sågare, hjälpsågare, timmerstrypare, kapare och stabbläggare. Som mest kunde man såga 6000 stockar per år.

På senare år har rekonstruktionen skett av bl a de två transportbanorna. Den längre är 65 meter lång och mellan 3 och 5 meter hög och ger hela området ett karakteristiskt intryck.

Nåldammen och den branta intagningsrampen, liksom kasernen med mat och övernattningsplatser för de som arbetade mfl objekt har restaurerats med både privata och offentliga medel.

Ansvaret för hela anläggningen vilar på den ideella organisationen – Åsens byggnadsförening.

Ordföranden Lars Olof Öberg:

- Renoveringsarbetet startade 1983. Målet har hela tiden varit att så långt som möjligt återskapa en ar betsplats som den såg ut för näs tan hundra år sedan. Många eldsjälar har periodvis offrat kvällar och helger under årens lopp. Det är säkrast att säga – Ingen nämnd ingen glömd. Men några måste ändå framhållas för sina idoga in satser:

Mats Bergkvist, Lennart Henriks son, Per Hessel, Torsten Källman, Kjell Melin och Sune Åmansson. Ett särskilt tack vill jag ge till Sven Henriksson för hans fascine rande historiska berättelser om hur verksamheten såg ut på 1920-30 ta len när verksamheten pågick för fullt. /Arne Johansson

Klickbara bilder