ANDERS!!

kom de hännä
å gå?????

Unnra om du int ä lite te omagadöme?

Vi få följa upp detta och återkomma.