Historiens Vingslag

Redaktörer: Kerstin Åhström och Arne Johansson

 

Visa om A.K:s vägarbeten i Liden

Texten är troligen skriven av Oskar Sandal, ursprungligen från Norge och senare boende på Boda skog. Året är 1932 och vägbygget av dåvarande nya landsvägen pågår för fullt i Arbetsmarknadskommissionens (statens) regi. Sången som Oskar gick runt och sålde för 25 öre är ursprungligen tryckt av Nya Samhällets Boktryckeri i Sundsvall i ett eget litet häfte. "Eftertryck förbjudes" - vi hoppas att det är preskriberat idag!!!
Melodi: "Och Petter Jönsson han såg i Fäderneslandet".

Vägarbete i Järkvissle 1931

Ja nu blir vägar så fina i Liden,                                
 nu klär sig flickan i hatt och siden,                         
 ty A.K. Pojkar de sköter den saken,                         
och mången flicka om natten är vaken.
Man tjänar maten, och får en fästmö i orten,   
man går på baler, man dyrkar den sporten,        
och mången flicka blir munter och glader,
         
och mången A.K blir kallad för fader.         
Men knog det finns ej för många i bygden,        
och mången tärna hon giver bort dygden,
          
man bör ej undra, ty alla vill leva, 
                 
man kokar brännvin i brist på nå mera.
"Att koka brännvin man får ej", det står i lagen,
och mången "Langar" av snuten blir tagen,
          
och "Bodacks-Olle" blev tagen i Sillre,
                 
ty han var dummer, han fastna i gillre.
På Boda-skogen där finnes en stuga,                   
fast den är gammal till A.K den duga,                
där får de bo, som en myra i stacken,    
        
snart muren rasar, de bryter av nacken.
 
Man tjänar dåligt, man nödhjälp det kallar,    
vi är ej ledsen, vi sjunger och rallar, 
                  
vi slår på borren, och sjunger en visa, 
             
 
A.K. arbeten, det kan man ej prisa
Snart intet här i landet nu finnas,                        
så usla tider nog ingen lär minnas,                   
man får ej tjäna till maten och skatter,                 
i statens kassa man kovan snart fattar
Köp visan pojkar och sjung den i Liden,              
ty där finns många, som ej följer tiden,
                
ja där finns många som högern hyllar, 
               
och hjälpen får man i högre tullar.

LIDENS HEMBYGDSFÖRENING

Grundad 1956

Lidenvägen 51, 860 41 Liden, 0692 – 100 27

 

För A.K pojkar på hatten jag lyftar,                     
de bryter vägar i backar i klyftar,
                       
de hackar "Pinmo" så svetten den lackar,
            
köp visan av mig, jag alla er tackar
Det fanns väl bönder , som vägen vill staka,       
de gjorde miste, blev ledsen och slaka,
               
det blev en soppa av hela "Kvadretten",
              
de vägen fick ej gå över slätten.
De ville frakta från fjärran "stugan" till vägen,   
och sälja gruset, det lät som en sägen,
               
och mången bonde med talande styrka,                
på vägen till "stugan" nu yrka.

Tack till Gerda Bergström, Järkvissle som lånade ut sången

Ja nu så måste jag visan min sluta,                     
jag hoppas ingen på priset vill pruta,
               
sjung visan glader, tag släggan i handen,              
 
låt spaden gå uti "Pinmo" och sanden