Snowboard i backen

Sedan hösten –99 har skolan och Vätten AB haft ett litet samarbete kring utformningen av snowboardattraktioner.

Vätten AB hade fått anslag beviljade och bestämt att ta del av dessa skulle satsas på att locka ungdomar till backen. Snowboard är något som kommit för att stanna och Vättaberget är väl anpassad till sådan åkning.

Det började med en första träff på Elevens val-tid. En grupp intresserade hägstadieelever, Ida Dahlin från Vätten AB och jag själv som kontaktperson diskuterade olika möjligheter att bygga hopp ramper mm.

 

I branten vid ”lilla backen” var det svårt att se om det skulle kunna vara möjligt att samla alla attraktioner – vilket var tanken. Så i samråd med Tommy Strid bestämdes det att man skulle röja där och att skolelever sedan skulle dra ihop riset i högar. Tiden gick och likaså hösten innan vi kunde genomröra ”friluftsdagen”. Det hade då blivit så blött i marken att det var omöjligt att elda upp rishögarna. Många av de elever som först ville vara med hade också ”hoppat av” då de inte fick göra jobbet på en gång (men då regnade det för mycket). Resultatet blev att en del ris ligger kvar utan att ha blivit ihopdraget i högar. Olyckligt då branten var tänkt att användas till off pist åkning. Efter röjningen konstaterades det att det inte gick att sammanföra alla hoppen till det område där det först var tänkt. En ny träff i backen resulterade i att ett träramp placerades längre ut i lilla backen och en felande folkracebil skulle ställas i ordning och också placeras där. Rampen byggdes av Sune Åmansson och är färdig att användas. Folkracebilen tog vi till skolan då ett gäng elever skulle svets på den på elevensvaltid. Tyvärr kunde man inte slutföra arbetet ”då lokalerna inte var anpassa för sådan verksamhet” som det hette från kommunens sida. Bilens vidare öde är okänt men vi ska försöka att ordna det och se om den kommer ut i backen i vinter.

Tanken är att detta samarbete mellan skola och Vätten AB ska fortsätta med fler attraktioner och aktiviteter. På sportlovet planeras en dag då man kanske kan bjuda in någon t ex ”snowboardexpert” för uppvisning och träning. Men förslagen ska komma från ungdomarna själva. Vidare ska de kunna hjälpa till med annonsering och marknadsföring av berget. Kanske kan någon skolklass som vill tjäna pengar till skolresan ha fiket öppet en helg? Ja, möjligheterna finns där och är något som vi måste vara rädd om ”för det som finns det finns och det som försvinner kommer aldrig åter”……

       Johanna Mehlin