AMBULANS Y 916

Ambulansen i Liden

Ambulansen i Liden har funnits ett antal år nu,
men  vet ni egentligen vad det är som åker runt och tutar?

 Från Transportvagn till vårdenhet

På sextiotalet fanns det ambulanser men de var enmansbetjänade och föraren fick ta någon som fanns till hands som hjälp vid lastning av patienten.

Under sjuttiotalet förbättrades det så till vida att det blev två ambulansförare och då pratar vi förare. Man gick sju veckors utbildning och sen var det klart. Det var vård med gaspedalen som gällde.

Fortfarande under första halvan av åttiotalet gällde detta men nu hade man fått upp ögonen på utbildningen. En ny typ av utbildning ersatte den gamla, nämligen 20-veckors (en termin). Det blev bättre, mer utrustning, bättre vård på platsen. Nu under nittiotalet har detta blivit ännu bättre med olika utbildningsinsatser bla i Läkemedelslära. 

Utrustning

I utrustningslistan finns idag bla:

Defibrillator (Att ge elchocker med samt registrera EKG)

Läkemedel för diverse akuta tillstånd och smärtlindring

Vacuum kudde och madrass (för rygg och nackskador samt frakturer.

Nackkragar

Hjälpmedel för hjärtsjuka som drabbas av Lungödem.

Inhalator för lungsjuka

Syrgas och lustgas  mm.

Vi genomgår varje år kunskapsprov för att upprätthålla vår kometens.

Kraven har succesivt höjts och idag måste man vara utbildad Sjukskötare för att få börja inom yrket som idag heter Ambulanssjukvårdare. Varje Ambulans är idag en rullande intensivvårdsavdelning som utför kvalificerad vård redan i hemmet eller på olycksplatsen.

Skulle vi bli utan i Liden så innebär det förmodligen att något liv per år går till spillo för att det dröjer för lång tid att köra från stan.

Glöm inte bort att använda ambulansen när du blir akut sjuk. Att åka egen bil är bara dumdristigt om förändringar sker under den relativt långa resan till sjukhuset utan förkastligt.

På landsbygden dör nog ett fåtal varje år för att man väntar för länge. Bara hos oss här i Liden kan vi påvisa ett par fall senaste året. Kanske hade dessa människor levt idag om man tagit symtomen på  allvar.

Symtom man skall ta på allvar

Symtom som man inte bör negligera är:

Bröstsmärtor mitt i bröstet som inte släpper vid vila.

Andningsbesvär man inte känner igen.

Om dessa båda symtom uppträder tillsammans är det ännu  mer angeläget att få vård.

Felställning på något ben eller att man har ramlat och inte kan stödja på benet. Detta sista är ju inte livshotande men väntar man för länge kan konvalecensen bli längre.

Det finns fler tillstånd man bör söka vård för men dessa uppräknade är exempel på sådana som vi haft där det gått sämre för patienten för att man väntat för länge.

Nu har ni fått en kort redogörelse vad vi har i bilen och vad vi kan göra. Vi ställer gärna upp och kommer till skolor, dagis, arbetsplatser, PRO mm…

 

      Tore Löfvenius

      Ambulanssjukvårdare